МУЗЕЙ АВТОМОБИЛИТЕ НА СОЦИАЛИЗМА

Музей автомобилите на социализма град Пещера отваря врати на емблематичната дата 09.09.2016.г. и става повратна точка за развитието на град Пещера, региона и съседните общини. Той става изключително привлекателен туристически ориентир и кара хората да дойдат и пак да преживеят времето, през което са създадени и употребявани показаните експонати, а именно периода на социализма (1945г-1989г), време по което се разрази напоследък небивала носталгия. Самото създаване на музея точно тук е изключителен успех за развитието на туризма в град Пещера.
Посланието, с което Ви посрещаме е „Добре дошли в детството“. Тук наистина всеки ще се върне в детските си години и ще си спомни за случки, които отдавна са забравени, но не и изтрити от паметта ни.

РАБОТНО ВРЕМЕ И ЦЕНИ

Работно време от 10 до 18 всеки ден
Възрастни – 8 лв.
Пенсионери, студенти и ученици до 18г. – 6 лв.
Деца до 12г. – 4 лв.