Представители на медиите се допускат до МУЗЕЙ АВТОМОБИЛИТЕ НА СОЦИАЛИЗМА ГРАД ПЕЩЕРА безплатно за изготвяне на репортажи и матеряли свързани с музея и град Пещера след предварително одобрение. При пристигането се изисква уведомление. Фотографски материали от сайта на музея или от Facebook могат да се използват безплатно за целите на пресата с условието, че се цитира източника на снимките и филмите.